Chatgpt

  1. Ik praat met AI dus ik ben22 maart, 2023